Opbrengst Kerstmarkt De Hien voor Hope for All


vrijdag 23 december 2011

Een gedeelte van de opbrengst (ruim 1500 euro) wordt gebruikt voor 600 schriften, 600 pennen, 600 potloden en kleurpotloden.
Dit schoolmateriaal gaat naar de Kandegeya Primaryschool in Kabulasoke waar 600 leerlingen les krijgen.
40 stuks muziekinstrumenten (tamboerijnen en bellenkransen) worden geschonken aan de scholen in Kabulasoke en Buwenge.
De container met de geschonken goederen gaat in januari 2012 vertrekken richting Uganda.
Wanneer er foto's zijn van de ontvangst in Kabulasoke en Buwenge zullen we ze op de site publiceren. Verdere verantwoording van besteding van de giften volgt binnenkort.


Deuren worden geopend door ons over te geven aan de dingen die op ons pad komen.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473