Steun Hope For AllOok dit mooie werk ondersteunen?  Maak uw gift over aan Stichting Hope for  All,  Rabo IBAN rekeningnummer NL20 rabo 0 1602.73.668  
 
Stichting  Hope for All heeft een ANBI verklaring.
                                        
Het actief inzamelen van goederen gaat op een lager pitje, we gaan ons meer oriënteren op aanschaf van bv. schoolmateriaal in Uganda zelf.
 
Omdat we 1 keer per jaar de projecten naar Uganda zullen gaan om de projecten te bezoeken kunnen we in de koffers extra spullen meenemen. Te denken valt aan:
*klamboes
*babykleding
*naaigerei (knopen, garen, ritsen)
 
Help ons helpen!
 
Contact via Willemien de Vree  tel.   0488 411473


Deuren worden geopend door ons over te geven aan de dingen die op ons pad komen.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473