St. HOPE FOR ALL

De stichting Hope for All is opgericht in december 2010. Het bestuur bestaat uit voorzitter Willemien de Vree, penningmeester Johan de Vree, secretaris Dick van Suilichem en bestuurslid Christien van Burken.   Verder werken vrijwilligers mee aan het zonodig verzamelen van goederen en zijn we afhankelijk van giften.

Namens de Stichting Hope for All zijn  o.a. Allan Barasa en Fred Mwambu werkzaam in Uganda.
Zij zijn de contactpersonen tussen het bestuur en de lopende projecten. Fred neemt de verantwoordelijk door contacten te leggen,
informatie in te winnen en projecten uit te voeren, en Allan is reisleiding tijdens de werkbezoeken.

De lopende projecten zijn het  geven van  schoolmateriaal aan 7 basisscholen in het district Bofumbu , het ondersteunen van kleine christelijke kerken zodat er voldoende stoelen zijn en de daken waterdicht blijven. Gezinnen worden ondersteund met het schenken van een geit. Een geit helpt in het dagelijks leven door er mee te gaan fokken dan wordt een familie voorzien in vlees en melk.

Uitleg logo Hope for All:
Het armbandje is het symbool van éénheid en samen sterk, samengebracht door Gods liefde en betrokkenheid!