Zorg voor de wezen

Zorg voor de wezen

De laatste 2 kleinschalige projecten waren gericht op weeskinderen.  We hebben via HFA de gezinnen bemoedigd met een voedselpakket voor de gezinnen die zorgen weeskinderen. Dat kunnen families zijn die ouderloze kinderen opvangen en verzorgen of kinderen met 1 ouder. Er is momenteel veel armoede bij gezinnen en dan is een voedselpakket een noodzakelijk cado.