Stil op de site maar achter de schermen niet

Wat is er veel gebeurd . Vooral in het oosten van Europa , wat een nood is er ontstaan doordat duizenden mensen huis en haard hebben verlaten en voor degene die blijvend in angst leven . Zorgelijk Ondertussen ging de hulpverlening in Uganda aan voedselpakketten gewoon door . Nog meer noodzaak om de kwetsbaren niet te vergeten nu de prijzen door de inflatie enorm zijn gestegen . Een noodkreet : Wat is er aan de hand ?? en hoe moet het verder nu meer armoede op de stoep staat ?? Via HopeforAll proberen we trouw te zijn aan degene waar we verantwoordelijkheid voor willen nemen . Dat zijn o.a. de weduwen en mensen met Albinisme.
We ondersteunen hen met broodnodige basisproducten.