Mijn naam is Hanna

Mijn naam is Hanna

Hanna woont in Madanda in Uganda, een dorpje aan de rand van de berg Elgon.Een prachtige omgeving, Hanna kent geen honger want er valt genoeg regen rondom de bergen. Soms te veel zodat aardverschuivingen huizen en mensen meespoelen, dat is afgelopen jaar nog gebeurd aan de andere kant van de berg. 600 doden. Hanna is 16 jaar, zit op de secundary school bij de kerk, ze heeft de lagere school doorlopen met zo’n 1000 andere kinderen, nu zit ze in een klas van 20 kinderen. Omdat haar ouders het schoolgeld kunnen betalen en inzien dat doorleren meer toekomst geeft.Veel leeftijdsgenoten werken mee op het land, in de huishouding of zijn al moeder. Hanna heeft een setje kleding, maar draagt bijna altijd het schooluniform, dat is verplicht zodat ieder meer gelijk is en het arm/armer/armst niet zo zichtbaar is. Hanna heeft meerdere broertjes en zusjes, niet allemaal leven ze meer.  Hanna houd van zingen en zingt elke zondag bij het koor van de Bumandanda kerk omdat ze weet dat God van haar houdt. Haar beste vriendinnen Francis en Jackie doen ook mee. Hanna straalt als ze ons ontmoet. Lieve Hanna, prachtig mens, ga door, geef niet op, jonge vrouw van Afrika, laat zien wat je waard bent…..Geloof in de betekenis van je naam: God is genadig….zeker ook voor jou!!
Als we afscheid nemen zegt ze:  Doe de groeten aan Hanna, onze oudste dochter, met dezelfde naam, geboren in Nederland!