Iedereen mocht blijven eten…

Iedereen mocht blijven eten…

Tijdens de trainingsdag op het gebied van landbouw en veeteeelt werd er door Hope for All een warme maaltijd aangeboden. Er was een groep dorpsgenoten gekookt en wel 200 belangstellende voor de trainingsdag maar ook de kinderen hebben er heerlijk van gegeten.