Feest van (h)erkenning

Feest van (h)erkenning

De eerste weken van juni 2013 zijn Dick en Willemien, beide bestuurslid van Hope for All naar Uganda gewwest en hebben daar 4 van de 5 projecten bezocht. Er was een programma opgesteld om ook de contactpersonen en leiders op de goede dagen te ontmoeten. Omdat de projecten honderden kilometers uit elkaar liggen, is een agenda ook tijdens onze reis nodig! Om elkaar weer te ontmoeten is altijd bijzonder en zooo bemoedigend, wederzijds respect en bouwend op het fundament van Gods liefde  geeft zoveel goedheid. Een feest van herkenning en erkenning!!