Een half jaar hulpverlening in het kort.

Een half jaar hulpverlening in het kort.

Ondanks weinig berichten op de site is de hulpverlening continue doorgegaan. Zo is er in oktober 2022 een project georganiseerd en uitgevoerd waar 100 gezinnen een zak met 10 kg. maïsmeel hebben gekregen. Maïsmeel is een veelzijdig basisproduct en daarom dus een welkom product in een tijd van tekorten en hoge prijzen. De uitdeling vond plaats vanuit de Bumandanda kerk, een mooi signaal van betrokkenheid voor de gemeenschap rondom de kerk. De foto hieronder is gemaakt tijdens de uitdeling.

In november 2022 zijn pakketten met voedsel en lotion met liefde uitgedeeld door Fred Mwambu aan een groep mensen met Albinisme. We ondersteunen 2 groepen met mensen met Albinisme. Het is een kwetsbare groep want door hun huidaandoening worden ze gezien als vreemden en krijgen ze minder kansen wat betreft zorg en school.

Weduwen zijn ook een doelgroep die een steuntje in de rug kunnen gebruiken , vaak zijn het ook jonge weduwvrouwen. Zij wonen hoog in de bergen aan de grens van Kenia en zijn verbonden met de Bunamoli kerk. Zo was er voor hen in januari 2023 een bemoediging in de vorm van meel, suiker, zeep, zout en olie. Woorden en liederen van dankbaarheid werden verzonden via whatsapp.

Februari 2023 stond in het teken van een grotere uitdeling van maïszaad aan 200 personen in Bukikoso. Wat een vreugde onder de mensen die 5 kg. maïszaad kregen en daardoor hun skills op landbouwgebied kunnen uitvoeren. Het maiszaad is van goede kwaliteit , zodat met hun kennis en zorg het een succes verzekerde actie is geworden.

April 2023 stond in het teken om opnieuw mensen met Albinisme te ondersteunen. Maar nu degene waar we al langer contact mee hebben. Ook deze groep bestaat uit kinderen en tieners. Op de vele foto?s die we toegestuurd krijgen is duidelijk te zien dat ze elkaar steeds bij hetzelfde gebouw ontmoeten. Ook voor het onderlinge contact door te praten over hun lot is een positief iets. We zijn als Hope for All erg blij dat we juist deze doelgroep kunnen bereiken met een stukje hulpverlening.

Vanuit deze groep kwam in mei 2023 een hulpvraag voor Alima, een vrouw van 30 jaar met Albinisme en met een groot gezwel aan haar gezicht. Met behulp van financiële hulp van Hope for All mag ze het gezwel laten onderzoeken in het ziekenhuis. Daarvoor is ze naar de hoofdstad Kampala gegaan , gelukkig was contactpersoon Fred in de gelegenheid om haar te begeleiden.

Ook heeft Hope for All voorzien in een lijkkist voor de oom van contactpersoon Fred. Zijn oom heeft indruk achtergelaten in het dorp Bunaloli. Daar heeft hij een kerk gesticht op het land waar hij eerder een alcohol stokerij leidde. Zijn leven veranderde door het Evangelie en heeft hij samen met zijn broer de stokerij van de hand gedaan en op die plaats een kerk gesticht. Wij kennen die plaats en het verhaal , het is bijzonder dat een plek van duisternis is veranderd is in een plek van licht. Voor die man is door Hope for All de kist gefinancierd zodat hij eervol begraven kon worden.

Nieuwe projecten zitten in de planning, Ben je aangesproken door onze manier van bemoedigen en hulp verlenen?
Dan kun je dat laten merken door een gift te schenken.
Het rekeningnummer staat op de home page.

Dank!!