De hulp gaat door en door…..

De hulp gaat door en door…..

Na een bezoek aan de projecten zoals in november 2018 plaatsvond, worden de plannen weer meer concreet. Zo is  er half januari 2019 opnieuw een kudde geiten geschonken aan de dorpen Bumadanda en Butaleja . Veel gezinnen zijn verblijd met een geit en bij goede zorg en Zegen is dit écht een stap naar verlichting in het dagelijks bestaan. Komende weken worden de lagere scholen  in de regio Bufumbo bezocht door contactpersoon Fred en krijgen zij een financiële ondersteuning zodat er meer schoolmateriaal aangekocht worden in het belang van de leerlingen en als hulp voor de leerkrachten.