Bruggen bouwen

Bruggen bouwen

Via de zendingscommissie van de Baptistengemeente Midden-Betuwe krijgen we gelegenheid reclame te maken voor HFA. Dit stukje tekst komt in het informatieblaadje van de kerk te staan:  Bruggen bouwen met Hope for All. Via financiele ondersteuning, gebed en bezoek bouwt st. Hope for All bruggen.
Hope for All ondersteunt basisscholen en kleine Chr. gemeenten in het Oost-Afrikaanse land Uganda.
We proberen door deze kleinschalige hulpverlening, naast onze medemens te gaan staan!
We geloven in het bouwen van bruggen op het fundament van Gods liefde, recht en gelijkheid!
Bouwt u mee? Steen voor steen…..mens voor mens…..1 voor 1…. euro voor euro….
een collecte en presentatie voor st. Hope for All zal er zijn tijdens de dienst van zondag 29 juni. De dienst wordt gehouden in de scholengemeenschap HPC, Mammoetstraat 1 te Zetten, aanvang 10.00 uur. Welkom!!