Aandacht voor Hope for All in kerkdienst en vrouwendag

Aandacht voor Hope for All in kerkdienst en vrouwendag

Komende weken is er aandacht voor de stichting tijdens de kerkdienst

bij de Baptistengemeente in Zetten en tijdens de jaarlijkse vrouwendag op 2 maart in Zetten.

Met de verkoop van lenteplantjes en een collecte hopen we

de projecten van januari en februari 2024  te financieren.

Er gaat een kleine kudde geiten gekocht worden op een veemarkt in een het binnenland van Uganda.

De geiten gaan naar kansarme gezinnen in het Bumandanda district in NoordOost Uganda.

Een geit geeft een toekomst van melkproductie, verkoop van jonge geitjes en vleesproductie.

Het zou geweldig zijn als we opnieuw als stichting een 10-tal gezinnen

kunnen bemoedigen om armoede tegen te gaan.