Iedereen mocht blijven eten...


11 november 2018

Tijdens de trainingsdag op het gebied van landbouw en veeteeelt werd er door Hope for All een warme maaltijd aangeboden. Er was een groep dorpsgenoten gekookt en wel 200 belangstellende voor de trainingsdag maar ook de kinderen hebben er heerlijk van gegeten.


Deuren worden geopend door ons over te geven aan de dingen die op ons pad komen.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473