Iedereen mocht blijven eten...


11 november 2018

Tijdens de trainingsdag op het gebied van landbouw en veeteeelt werd er door Hope for All een warme maaltijd aangeboden. Er was een groep dorpsgenoten gekookt en wel 200 belangstellende voor de trainingsdag maar ook de kinderen hebben er heerlijk van gegeten.


Afrikaanse spreuk: Ik ben omdat wij zijn.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473