Geel GOUD


24 februari 2018

  Komende maanden gaan we investeren in een doelgericht landbouwproduct.   250 gezinnen in het Bumandanda district krijgen per gezin 2 kilogram mais. Het zal de zelfvoorziening  en de handel bevorderen.  Om de kans van slagen te vergroten wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar men informatie kan krijgen over succesvol mais telen. Ook dit project ondersteunen? Schenk dan een gift onder vermelding van 'mais-project'


Deuren worden geopend door ons over te geven aan de dingen die op ons pad komen.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473