Het was en wordt het jaar van de geit


27 december 2017

Afgelopen jaar zijn er een kudde geiten gekocht en geschonken aan families en individuen. Tijdens de kerkdienst op Kerstavond bij de Baptistengemeente in Zetten heeft de collecte maar liefst 7 geiten opgeleverd. Inmiddels is contactpersoon Fred Mwambu op de hoogte gebracht en gaat met liefde en zorg de geiten aanschaffen en de meest arme Ugandezen verblijden!!    


Afrikaanse spreuk: Ik ben omdat wij zijn.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473