St. HOPE FOR ALLDe stichting Hope for All is opgericht in december 2010. Het bestuur bestaat uit voorzitter Willemien de Vree, penningmeester Johan de Vree, secretaris Dick van Suilichem en bestuurslid Christien van Burken.   Verder werken vrijwilligers mee aan het verzamelen van goederen en zijn we afhankelijk van giften.

Namens de Stichting Hope for All is Allan Barasa werkzaam in Uganda.
Hij is de contactpersoon tussen het bestuur en de lopende projecten.
Allan Barasa neemt de verantwoordelijk door contacten te leggen,
informatie in te winnen, en is reisleiding tijdens de werkbezoeken . Lees daar meer over onder het kopje "nieuws" Oktober 2014                                                                                                                        

Uitleg logo Hope for All:
Het armbandje is het symbool van éénheid en samen sterk, samengebracht door Gods liefde en betrokkenheid!
De schakels die elkaar verbinden  geeft een verlangen aan hulp te verlenen , dat op elkaar aansluit. Dus bv. mogelijkheden bieden aan schoolverlaters ná de lagere school. Maar ook mogelijkheden bieden dat bepaalde projecten zelfvoorzienend worden.
Het één schakelt aan het ander.
Het hartje staat voor de (naasten) liefde, waaruit de Stichting is ontstaan en werkt!!
'Wees Liefde"
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473