St. HOPE FOR ALL                          De stichting Hope for All is opgericht in december 2010. Het bestuur bestaat uit voorzitter Willemien de Vree, penningmeester Johan de Vree, secretaris Dick van Suilichem en bestuurslid Christien van Burken.   Verder werken vrijwilligers mee aan het zonodig verzamelen van goederen en zijn we afhankelijk van giften.

Namens de Stichting Hope for All zijn  o.a. Allan Barasa en Fred Mwambu werkzaam in Uganda.
Zij zijn de contactpersonen tussen het bestuur en de lopende projecten. Fred neemt de verantwoordelijk door contacten te leggen,
informatie in te winnen en projecten uit te voeren, en Allan is reisleiding tijdens de werkbezoeken .                                                                                                                      

Uitleg logo Hope for All:
Het armbandje is het symbool van éénheid en samen sterk, samengebracht door Gods liefde en betrokkenheid!
De schakels die elkaar verbinden  geeft een verlangen aan hulp te verlenen , dat op elkaar aansluit. Dus bv. mogelijkheden bieden aan schoolverlaters ná de lagere school. Maar ook mogelijkheden bieden dat bepaalde projecten zelfvoorzienend worden.
Het één schakelt aan het ander.
Het hartje staat voor de (naasten) liefde, waaruit de Stichting is ontstaan en werkt!!  
Afrikaanse spreuk: Ik ben omdat wij zijn.
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473