St. HOPE FOR ALL   De stichting Hope for All is opgericht in december 2010. Het bestuur bestaat uit voorzitter Willemien de Vree, penningmeester Johan de Vree, secretaris Dick van Suilichem en bestuurslid Christien van Burken.   Verder werken vrijwilligers mee aan het zonodig verzamelen van goederen en zijn we afhankelijk van giften.

Namens de Stichting Hope for All is o.a. Allan Barasa werkzaam in Uganda.
Hij is de contactpersoon tussen het bestuur en de lopende projecten.
Allan Barasa neemt de verantwoordelijk door contacten te leggen,
informatie in te winnen, en is reisleiding tijdens de werkbezoeken .                                                                                                                      

Uitleg logo Hope for All:
Het armbandje is het symbool van éénheid en samen sterk, samengebracht door Gods liefde en betrokkenheid!
De schakels die elkaar verbinden  geeft een verlangen aan hulp te verlenen , dat op elkaar aansluit. Dus bv. mogelijkheden bieden aan schoolverlaters ná de lagere school. Maar ook mogelijkheden bieden dat bepaalde projecten zelfvoorzienend worden.
Het één schakelt aan het ander.
Het hartje staat voor de (naasten) liefde, waaruit de Stichting is ontstaan en werkt!!
'Liefde is het enige wat vermenigvuldigt als je het deelt'
WILLEMIENDEVREE@SOLCON.NL | TEL.: (0488) 411 473